WYKONYWANIE ZADAŃ DOTYCZĄCYCH:

 • Zapewnienia osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa
  i możliwości ewakuacji
 • Doradztwa prawnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  również w zakresie toczących się postępowań administracyjnych
 • Przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej
 • Zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkolenia przeciwpożarowe)
 • Organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych
 • Uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • Cyklicznych Audytów bezpieczeństwa pożarowego budynków
 • Wykonywania Ekspertyz Technicznych wynikających z przepisów techniczno - budowlanych oraz przeciwpożarowych
 • Usług z zakresu BHP – szkolenia wstępne, okresowe

PROFESJONALNE TWORZENIE I PROWADZENIE DOKUMENTACJI:

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Plany Operacyjno-Ratowniczy
 • Programy Zapobiegania Awariom Przemysłowym
 • Raporty o Bezpieczeństwie
 • Scenariusze Pożarowe i inne


Piotr Witoń
mgr inż. poż.
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. KG PSP 527/2010

tel.: 696-057-271
e-mail: kontakt@ppoz-kielce.amr.pl

Kielce, woj. świętokrzyskie
(możliwe świadczenie usług również w innych częściach kraju)

design: campania.pl & larnet.pl